Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr

Τηλέφωνα & emails

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο 281340 8000
Πρωινά Ραντεβού 281340 8189 και 281340 8193
Απογευματινά Ραντεβού 281340 8469 και 2810 320980
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη 281340 8149
Ασφάλεια Νοσοκομείου 281340 8151
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 281340 8800, 281340 8888, 281340 8846

Εδώ θα δείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο του νοσοκομείου μας. Τα τηλέφωνα είναι 4-ψήφια. Για να μας καλέσετε από οπουδήποτε εκτός νοσοκομείου, χρησιμοποιείστε το πρόθεμα 281340. Επίσης μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό κατάλογο με τα emails όλων των τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας.