Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr

Τηλέφωνα & emails

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο 281340 8000
Πρωινά Ραντεβού 281340 8189-8193
Απογευματινά Ραντεβού 281340 8469
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη 281340 8149
Ασφάλεια Νοσοκομείου 281340 8151
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 281340 8800, 281340 8888, 281340 8846

Εδώ θα δείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο του νοσοκομείου μας. Τα τηλέφωνα είναι 4-ψήφια. Για να μας καλέσετε από οπουδήποτε εκτός νοσοκομείου, χρησιμοποιείστε το πρόθεμα 281340. Επίσης μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό κατάλογο με τα emails όλων των τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας.