Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ μόνο κάθε Τετάρτη: 13:00-15:00 Εξαίρεση: αν έχουν κληθεί να προσκομίσουν έγγραφα απαραίτητα για την εξέλιξη διαγωνισμών. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία προτείνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία (μέσω Mail). Από τη Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.»Βενιζέλειο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ 50/2018  Προϋπολογισμός  292.327,93  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  15/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ και ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ»

 Διακήρυξη Αριθμ 56/2018  Προϋπολογισμός 22.857,58 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)  Ημ. Ανοίγματος 14/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο ΕΡΜΗΣ 20634.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 53/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»

 Διακήρυξη Αριθμ 53/2018  Προϋπολογισμός 21.799,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  Ημ. Ανοίγματος 16/1/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο ΕΡΜΗΣ 20631.zip

Διαβάστε περισσότερα