Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 38/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια «Πετρελαίου Κίνησης Καυστήρων»,

Διακήρυξη Αριθμ. 38/2017  Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 24/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20558 zip  

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 6/2018

   Διακήρυξη Αριθμ6/2018  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  26/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Εύκαμπτου Video –Γαστροσκοπίου υψηλής ευκρίνειας

 Διακήρυξη Αριθμ7/2018  Προϋπολογισμός 45000  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  03/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο Ερμής zip 20585  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 74ΔΙΣ/2016

 Διακήρυξη Αριθμ74ΔΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 89.236,10 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  30/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Τεχνικής Υπηρεσίας έτους 2018

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016 το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. […]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2018 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΠΔΕ 2017)

 Διακήρυξη Αριθμ. 5/2018  Προϋπολογισμός 156.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  15/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 33ΔΙΣ/2017 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛ/ΜΟΥ ΟΦΘ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ33ΔΙΣ/2017  Προϋπολογισμός 708.117,15  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/02/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 37/2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45000€ συμ/νου ΦΠΑ ΗΜ. ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10/01/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20566  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 27ΤΡΙΣ/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΠΑΓΝΗ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ 27ΤΡΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 125.000,08  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/01/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα