Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Διακήρυξη Αριθμ 11/2019  Προϋπολογισμός 22.572,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  Ημ. Ανοίγματος 11/4/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. Αρχείο ΕΡΜΗΣ 20649.zip

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ξη 7/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

   Διακήρυξη Αριθμ. 7/2019  Προϋπολογισμός 30.573,12  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  27/2/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20640

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2018 Για την Ανάδειξη Αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

 Διακήρυξη Αριθμ27/2018  Προϋπολογισμός 635.023,79 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/05/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα