Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14-2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ»

 Διακήρυξη Αριθμ.14/2019  Προϋπολογισμός 68.200,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 23/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..  Αρχείο Ερμής    20655

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ»

 Διακήρυξη Αριθμ. 15/2019  Προϋπολογισμός 4536,59  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 22/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..  Αρχείο Ερμής   20663

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 1/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ. 1/2019  Προϋπολογισμός 44342,40  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  7/5/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20656

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13-2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ13/2019  Προϋπολογισμός 67.940,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής    20647

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ12/2019  Προϋπολογισμός 35.743,61  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  9/4/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20646

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2019 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ8/2019  Προϋπολογισμός 68.772,60  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 5/4/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20643

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Διακήρυξη Αριθμ 11/2019  Προϋπολογισμός 22.572,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  Ημ. Ανοίγματος 11/4/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. Αρχείο ΕΡΜΗΣ 20649.zip

Διαβάστε περισσότερα