Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

Δ/ΞΗ 16/2018 Συνοπτικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Πλυσίματος και Στεγνού Καθαρισμού

Διακήρυξη Αριθμ 16/2018    Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  6/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20600.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια : « ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ( ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ) »

Διακήρυξη Αριθμ 18/2018    Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 12-07-2018, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20601.zip

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 13/2018 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

   Διακήρυξη Αριθμ13/2018  Προϋπολογισμός 44.976,33 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  31/05/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.   ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ zip20593

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6ΔΙΣ/2018

 Διακήρυξη Αριθμ6ΔΙΣ/2018  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  01/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 14/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διακήρυξη   Αριθμ 14/2018   Προϋπολογισμός 33.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ Ημ. Ανοίγματος 23/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20595.zip

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 10/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ.10/2018  Προϋπολογισμός 44.993,40  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/05/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20592

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”

Διακήρυξη   Αριθμ 9/2018    Προϋπολογισμός 32.498,84 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  9/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20591.zip

Διαβάστε περισσότερα