Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ VIDEO-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ FULL HDTV

Διακήρυξη Αριθμ 20/2018    Προϋπολογισμός 35.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  26/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20615.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ15/2018  Προϋπολογισμός 320.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  21/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 19/2018 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ”

 Διακήρυξη Αριθμ19/2018  Προϋπολογισμός 55.996,79  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  25/07/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20604.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

Διακήρυξη Αριθμ 17/2018  Προϋπολογισμός 44.972,74 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20602.zip  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 16/2018 Συνοπτικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Πλυσίματος και Στεγνού Καθαρισμού

Διακήρυξη Αριθμ 16/2018    Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  6/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20600.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια : « ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ( ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ) »

Διακήρυξη Αριθμ 18/2018    Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 12-07-2018, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20601.zip

Διαβάστε περισσότερα