Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2019 « ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για τις ανάγκες του Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”»

 Διακήρυξη Αριθμ.26/2019  Προϋπολογισμός 74.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/08/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρ. ΕΡΜΗΣ: 20681

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ30/2019  Προϋπολογισμός 200.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 27-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ (ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

 Διακήρυξη Αριθμ 27/2019  Προϋπολογισμός 40.022,40  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/9/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα