Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Προϊσταμένη: Αθανασάκη Καλλιόπη
Τηλ. 281340 8178

Προϊστάμενος Γραμματείας: Λιναρδάκης Γιώργος
Τηλ. 281340 8267

Σύμφωνα με τον οργανισμό (ΦΕΚ 1235/11.4.2012), στους ιατρικούς τομείς λειτουργεί το τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων αντίστοιχων ειδικοτήτων,με τις ειδικότητες των ιατρών που υπηρετούν.Το τμήμα των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008, το Δεκέμβριο του 2015, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την κάλυψη των αναγκών, ασθενών και συνοδών, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Ποιότητας.

Για πληροφορίες και προγραμματισμό του ραντεβού σας, καλέστε στα τηλέφωνα 281340 8189 ή 281340 8193 από Δευτέρα-Πέμπτη και ώρες 09:00-13:00. Η ώρα προέλευσης στο ιατρείο καθορίζεται όταν κλείνετε ραντεβού. Παρακαλούμε για δική σας διευκόλυνση, να έρχεσθε στην προγραμματιζόμενη ώρα προέλευσης και όχι νωρίτερα.


Ακολουθεί λίστα με τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία:

ΙατρείαΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
Ώρα Έναρξης / Σχόλια
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Αιματολογικό
Κατόπιν Συνεννόησης: 281340 8245-8233
ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟ
Αντιφυματικό
Κατόπιν Συνεννόησης: 281340 8200
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
Γαστρεντερολογικό
09:00
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
Γναθοχειρουργικό
08:00
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
Τεστ ΠΑΠ
09:00
Γυναικολογικό
09:00
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Δερματολογικό
09:00
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
Διαβητολογικό
09:00
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
Ενδοκρινολογικό
09:00

Για να δείτε όλα τα ιατρεία, πατήστε εδώ.