Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Κέντρο Αίματος

Το Κέντρο Αίματος ΓΝ Ηρακλείου «Βενιζέλειο» έχει οριστεί από το Υπουργείο Υγείας ως ένα από τα 4 (τέσσερα) Κέντρα Αίματος της Ελληνικής επικράτειας. Τα Κέντρα Αίματος είναι υπηρεσίες αιμοδοσίας που συνιστώνται, εξουσιοδοτούνται, διαπιστεύονται και λαμβάνουν άδεια λειτουργίας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα Κέντρα Αίματος στο Ε.ΚΕ.Α. για την εξουσιοδότηση, τη διαπίστευση ή τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, το περιεχόμενο της έκθεσης δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους και οι βασικές απαιτήσεις ελέγχου για τις αιμοδοσίες πλήρους αίματος και πλάσματος, καθώς και οι απαιτήσεις επισήμανσης που θα πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα του συστατικού. Το Κέντρο Αίματος του νοσοκομείου εποπτεύεται και ελέγχεται από το Ε.ΚΕ.Α σε ότι αφορά τη διαδικασία αιμοδοσίας και εν γένει διαχείρισης του αίματος.
Έχει πιστοποιήσει τη λειτουργία του σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO9001:2015 το Δεκέμβριο του 2018 & 2021 και έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας που το διέπει.

 

Οι καθημερινές ανάγκες αίματος στην χώρα μας είναι μεγάλες. Οι ποσότητες που καταναλώνονται ετησίως ξεπερνούν τις 600.000 μονάδες. Χρειάζονται το αίμα και τα παράγωγα του για να μεταγγιστούν τραυματίες, ασθενείς με κακοήθειες ή αιματολογικά νοσήματα άνθρωποι που υποβάλλονται σε χειρουργεία, σε μεταμόσχευση οργάνων ή μυελό των οστών.

Το ποσοστό των ατόμων που δίνουν αίμα σήμερα στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 6% του πληθυσμού. Οι περισσότεροι από τους αιμοδότες προσφέρουν αίμα περιστασιακά ανάλογα με τις ανάγκες των συγγενών ή των φίλων τους. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να μετατραπούν οι αιμοδότες που δίνουν αίμα όταν έχει ήδη παρουσιαστεί ανάγκη σε τακτικούς αιμοδότες. Μόνο έτσι θα σταματήσει να συντηρείται η σημερινή ελλειμματική κατάσταση όπως τονίζει ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας.

dscn1841

Κάθε εθελοντής αιμοδότης εφοδιάζεται με κάρτα στην οποία αναγράφονται οι ημερομηνίες αιμοδοσίας σε περίπτωση που χρειαστεί αίμα ο ίδιος ή κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. Οι κάτοχοι της εθελοντικής κάρτας δικαιούνται δωρεάν ετήσιο εργαστηριακό έλεγχο σε συνεννόηση με τον γιατρό της αιμοδοσίας.

Οι σύλλογοι των αιμοδοτών αποτελούνται από ομάδες ευαισθητοποιημένων ατόμων που σκοπό τους έχουν την δημιουργία τράπεζας αίματος για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους. Συλλόγους μπορούν να δημιουργήσουν οι ενορίες, οι εργαζόμενοι σε διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες, σπουδαστές και φοιτητές σχολών. Κάθε σύλλογος έχει ένα υπεύθυνο ο οποίος με ανακοινώσεις, sms και e-mail ενημερώνει τους αιμοδότες και προσδιορίζει μετά από συνεννόηση με το τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου την ημερομηνία και το τόπο που θα πραγματοποιηθεί η αιμοδοσία. Τα μέλη των συλλόγων μπορούν να δίνουν αίμα στην κινητή μονάδα που επισκέπτεται τον χώρο τους ή να μπορούν προσέρχονται στο τμήμα αιμοδοσίας.

Ένας ακόμα τρόπος εξασφάλισης αίματος αποτελεί η προεγχειρητική κατάθεση αίματος. Η μέθοδο αυτή βρίσκει εφαρμογή στις περιπτώσεις προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων και μπορεί να υλοποιηθεί εάν ο ασθενής πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πριν την αιμοδοσία ο κάθε υποψήφιος αιμοδότης εξετάζεται από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό της αιμοδοσίας στην οποία προσέρχεται. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται επιλογή του αιμοδότη και περιλαμβάνει κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Η ασφάλεια και η υγεία του αιμοδότη είναι απόλυτα εξασφαλισμένη. Ο υποψήφιος υποβάλλεται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο που περιλαμβάνει :

 1. Τη λήψη του ιατρικού ιστορικού, που γίνεται με την συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου που αποβλέπει στην αποκάλυψη παθήσεων οι οποίες συνιστούν απαγόρευση η αντένδειξη για τη λήψη αίματος. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται με τη συνεργασία του αιμοδότη και υπογράφεται από αυτόν.
 2. Σύντομη κλινική εξέταση που περιλαμβάνει την εκτίμηση της γενικής κατάστασης και κυρίως του καρδιαγγειακού συστήματος του αιμοδότη. Ο σφυγμός πρέπει να είναι ρυθμικός και οι σφίξεις 50-100/λεπτο. Η μέτρηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης πρέπει να είναι μεταξύ 95-180mmΗg και η διαστολική 50-100mmΗg.
 3. Εργαστηριακός έλεγχος που περιλαμβάνει την μέτρηση του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο κριθεί ακατάλληλος, αποκλείεται αυτομάτως από την αιμοδοσία. Η διαδικασία αυτή έχει τεράστια σημασία διότι εξασφαλίζει την υγεία τόσο του δότη όσο και του λήπτη.
  • Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18 έως 62 ετών μπορεί να δίνει άφοβα αίμα 3-4 φορές το χρόνο.
  • Το χρονικό διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών αιμοδοσιών δεν πρέπει να είναι μικρότερο των τριών μηνών.
  • Ο όγκος αίματος που προσφέρει ο αιμοδότης είναι 450ml και αποκαθιστάται αμέσως από τον οργανισμό. Το πλάσμα αναπαράγεται σε 24 ώρες και τα ερυθρά σε 1 μήνα.
  • Η αιμοδοσία είναι τελείως ακίνδυνη και διαρκεί 5-10 λεπτά της ώρας.
  • Κανένα φάρμακο δεν υποκαθιστά το αίμα ή το πλάσμα που χρειάζεται ο ασθενής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 • Ο αιμοδότης μπορεί να δίνει αίμα πρωινές ή απογευματινές ώρες. Καλό είναι η αιμοδοσία να γίνεται όταν ο αιμοδότης είναι ξεκούραστος
 • Πριν από κάθε αιμοδοσία θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα ελαφρύ γεύμα π.χ ένα πρωινό
 • Μετά την αιμοδοσία ο αιμοδότης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του δοθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό της αιμοδοσίας
 • Μετά από αιμοδοσία θα πρέπει να αποφεύγονται  :
  1. το κάπνισμα και η οδήγηση για 2 ώρες μετά την αιμοδοσία
  2. η έντονη σωματική άσκηση την ημέρα της αιμοδοσίας
  3. Η λήψη αλκοόλ

Σε περίπτωση αιμορραγίας στο σημείο φλεβοκέντησης ο αιμοδότης θα πρέπει να εφαρμόσει πίεση στο συγκεκριμένο σημείο και να σηκώσει το χέρι ψηλά για περίπου 5 λεπτά.

ΑΙΤΙΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
 • Χρόνια νοσήματα όπως καρδιαγγειακή νόσο, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, χρόνια νεφροπάθεια, ηπατοπάθεια, αναιμίες
 • Νεοπλασίες
 • Αυτοάνοσα νοσήματα – βαριές ρευματοπάθειες
 • Αιματολογικά νοσήματα
 • Ψυχικές νόσοι
 • Άτομα που πάσχουν από ηπατίτιδα Β, C , HIV
 • Αλκοολισμός
 • Επιληψίες

ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 • Εγκυμοσύνη
 • Εμμηνορρυσία
 • Χειρουργικές επεμβάσεις (6 μήνες – 1 χρόνο)
 • Λήψη φαρμάκων
 • Πεπτικό έλκος
 • Εμβόλια
 • Τατουάζ
 • Βελονισμός
 • Υπερθυρεοειδισμός
 • Οξείες Αλλεργίες

Την τελευταία διετία λειτουργεί η νέα και πλήρως οργανωμένη κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Είναι η μοναδική κινητή μονάδα της Κρήτης. Έχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης 4  αιμοδοτών ταυτόχρονα. Η κινητή μονάδα διαθέτει:

 • Εγκατεστημένο ψυγείο αιμάτων
 • Χώρο αναμονής αιμοδοτών
 • Γραφείο εξέτασης αιμοδοτών
 • Χώρο αιμοληψιών τεσσάρων θέσεων
 

Η νέα μονάδα αιμοδοσίας έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των αιμοληψιών την τελευταία διετία. Επισκέπτεται μέρη του Νομού Ηρακλείου και Λασιθίου κατόπιν συνεννόησης με τοπικούς φορείς και συλλόγους αιμοδοσίας και πραγματοποιεί σημαντικό αριθμό αιμοληψιών  καθημερινά.  Οι αιμοληψίες της κινητής μονάδας αιμοδοσίας πραγματοποιούνται βάσει προγράμματος που καταρτίζει το αρμόδιο τμήμα του κέντρου αιμοδοσίας του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

kav

Η κινητή μονάδα αιμοδοσίας στελεχώνεται από δύο μόνιμους γιατρούς οι οποίοι είναι :

 • Διαφωνίδης Κων/νος, Παθολόγος, Διευθυντής
 • Σταυρακάκη Ευγενία, Γενικός Γιατρός, Διευθύντρια

Τα αιμοπετάλια είναι μικρά κύτταρα του αίματος που βοηθούν στην αιμόσταση, στο σταμάτημα δηλαδή μιας αιμορραγίας από τα αγγεία, δίνοντας την ευκαιρία στον οργανισμό να ξεκινήσει την επούλωση. Μετάγγιση αιμοπεταλίων χρειάζονται τα άτομα που πάσχουν από απλαστική αναιμία, λευχαιμία ή σε εκείνους που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση οργάνων. Ασθενείς που έχουν χάσει μεγάλες ποσότητες αίματος μετά από τραυματισμό ή ένα πολύωρο χειρουργείο, μπορούν επίσης να χρειαστούν αιμοπετάλια. Η επιβίωση των ατόμων αυτών εξαρτάται από την μετάγγιση αιμοπεταλίων.

Μέχρι πρόσφατα ο μόνος τρόπος συλλογής αιμοπεταλίων ήταν με το διαχωρισμό τους από το αίμα που πρόσφερε ο αιμοδότης. Από κάθε φιάλη παράγεται από την αιμοδοσία μια μικρή ποσότητα αιμοπεταλίων. Σήμερα όμως τα προηγμένης τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα γνωστά ως ‘’διαχωριστές κυττάρων’’, μας επιτρέπουν να συγκεντρώσουμε αρκετά αιμοπετάλια από ένα μόνο δότη ώστε να αντιμετωπιστούν οι 24ωρες ή 48ωρες ανάγκες ενός ασθενή.

Οι διαχωριστές αφαιρούν αυτόματα τα αιμοπετάλια από το αίμα που προσφέρει ο δότης και επιστρέφουν σ’ αυτόν τα υπόλοιπα στοιχεία του αίματος είτε από το ίδιο χέρι είτε από το άλλο ανάλογα με τον τύπο του διαχωριστή που χρησιμοποιούμε. Η διάρκεια ζωής των αιμοπεταλίων είναι μόνο 5 ημέρες. Γι’ αυτό υπάρχει μεγάλη ανάγκη να έχουμε εθελοντές δωρητές αιμοπεταλίων.

Για να γίνει κάποιος δότης αιμοπεταλίων θα πρέπει να επισκεφτεί τα Νοσοκομεία της Κρήτης για να ελεγχθεί η καταλληλότητά του μετά από ένα πλήρη εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο. Εφόσον κριθεί κατάλληλος θα ειδοποιηθεί να δώσει αιμοπετάλια τις επόμενες ημέρες. Ή διάρκεια της αιμοπεταλιαφαίρεσης είναι περίπου 1 ώρα. Κατά την διάρκεια της αμοπεταλιαφαίρεσης υπάρχει ιατρική και νοσηλευτική επίβλεψη και φροντίδα.

Τα κριτήρια καταλληλότητας για την εθελοντική αιμοδοσία και την αιμοπεταλιαφαίρεση είναι κοινά. Δωρητές αιμοπεταλίων μπορούν να γίνουν υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18 έως 60 ετών που είναι ήδη εθελοντές αιμοδότες, έχουν αυξημένο αριθμό αιμοπεταλίων στο αίμα και κατάλληλες φλέβες. Αιμοπεταλιαφαίρεση μπορεί να πραγματοποιείται περισσότερες από 1 φορά το μήνα χωρίς όμως να υπερβαίνουν τις 24 φορές το έτος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
-Ομάδα αίματος ΑΒ0, Rh D

-Φαινοτύπηση ερυθροκυτταρικών αντιγόνων

-Έλεγχος αλλοανοσοποίησης (έμμεση Coombs - ταυτοποίηση αλλοαντισωμάτων

-Άμεση Coombs

-Τιτλοποίηση Anti-D

-Ψυχροσυγκολλητίνες

-PNH TEST (Παροξυσμική Νυχτερινή Αιμοσφαιρινουρία

-Αντιηπαρινικά αντισώματα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
-Ηπατίτιδα Α (Anti HAV IgG, IgM)

-Ηπατίτιδα Β (HBsAg και αντισώματα)

-Ηπατίτιδα C

-Αντιγόνο – Αντίσωμα HIV (AIDS)

-Αντισώματα HTLV

-RPR
-Αντισώματα CMV
Αποτελέσματα και απαντήσεις σε εξωτερικούς ασθενείς: κάθε Τρίτη και Παρασκευή 12:00 μ.μ. - 13:00 μ.μ. προσωπικά

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΩΣΗ
-Παρακολούθηση ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγή

-Πλήρης έλεγχος αιμορραγικών και θρομβοφιλικών διαταραχών

Αποτελέσματα και απαντήσεις: κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
Εξετάσεις: με ηλεκτρονικά συνταγογραφημένα παραπεμπτικά κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8:30 π.μ. - 10:30 π.μ.
Αιμοληψία (στο χώρο του Ιατρείου Πήξης): αφού πρώτα επικυρωθούν τα παραπεμπτικά στο Γραφείο Κίνησης (2ος όροφος, νέα πτέρυγα).

Αποτελέσματα και απαντήσεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή 11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. προσωπικά

Καθημερινά γίνεται ενημέρωση ενδιαφέροντων περιστατικών 8:30 π.μ. - 9:00 π.μ.

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Διευθυντής Διαφωνίδης Κων/νος, Παθολόγος
Προϊσταμένη Φραγκιαδάκη Μαρία (τηλ. 2810 368047)
Επισκέπτρια Υγείας Πετράκη Άννα (τηλ. 2810 214302)
Στο Κέντρο Αιμοδοσίας εργάζονται 15 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810-214302
E-mail: aimodosia@venizeleio.gr
Ιστοσελίδα: Blogspot
Ωράριο Αιμοληψιών
Καθημερινά 08:30-14:00, 16:30-20:00
Σαβ/κο & Αργίες 09:00-13:00

Για πληροφορίες από το εκάστοτε εργαστήριο της Αιμοδοσίας μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

Ανοσοαιματολογικό εργαστήριο
Καθημερινά 09:00-13:00
Τηλέφωνο 2813408049

Εργαστήριο πήξης
Καθημερινά 09:00-13:00
Τηλέφωνο 2813408026

Ιατρείο Πήξης
Καθημερινά 09:00-13:00
Τηλέφωνο 2813408743

Εργαστήριο Ορολογικού Ελέγχου ασθενών
Καθημερινά 09:00-13:00
Τηλέφωνο 2813408042

Εργαστήριο Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας
Καθημερινά 09:00-13:00
Τηλέφωνο 2813408046

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου: 2813408000.

Αιμοληψίες δεν πραγματοποιούνται τις εξής ημέρες:
-Παραμονή Πρωτοχρονιάς (Απόγευμα)
-Πρωτοχρονιά
-Μεγάλο Σάββατο
-Κυριακή του Πάσχα
-15 Αυγούστου
-Παραμονή Χριστουγέννων (Απόγευμα)
-Ημέρα Χριστουγέννων


ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Εξετάσεις: με ηλεκτρονικά συνταγογραφημένα παραπεμπτικά κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8:30 π.μ. - 10:30 π.μ.
Αιμοληψία (στο χώρο του Ιατρείου Πήξης): αφού πρώτα επικυρωθούν τα παραπεμπτικά στο Γραφείο Κίνησης (2ος όροφος, νέα πτέρυγα).

Αποτελέσματα και απαντήσεις: κάθε Τρίτη και Παρασκευή 11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. προσωπικά

Πατήστε μία απο τις παρακάτω εικόνες για να δείτε όλα τα στατιστικά από το Κέντρο Αίματος μας!

Το πρόγραμμα εξορμήσεων Ιουλίου 2024 έχει ως εξής:

Ημερομηνία Πρόγραμμα Επισκέψεων
ΔΕΥΤ   1/7/24 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  (απογ)                       
ΤΡ  2/7/24  
ΤΕΤ  3/7/24 ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ   (πρωί)               
ΠΕΜ    4/7/24 ΕΛΑΣ  (πρωί)                                                               
ΠΑΡ   5/7/24 CRETAN HOLIDAYS   (πρωί)                                      
ΣΑΒ  6/7/24 ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ (ΛΟΤΖΙΑ)  (πρωί)                          
ΚΥΡ   7/7/24 ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ   (πρωί)                                                 
ΔΕΥΤ   8/7/24  
ΤΡ  9/7/24 CANDIA MARIS   (πρωί)                                            
ΤΕΤ 10/7/24 CRETA MARIS     (πρωί)                                            
ΠΕΜ    11/7/24 VILLAGE HEIGHTS   (πρωί)                                       
ΠΑΡ  12/7/24  
ΣΑΒ  13/7/24 ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ (ΛΟΤΖΙΑ)  (πρωί)                          
ΚΥΡ   14/7/24 ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΗΜΙ)    (πρωί)                                   
ΔΕΥΤ   15/7/24  
ΤΡ  16/7/24 Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΛΟΤΖΙΑ)               
ΤΕΤ 17/7/24  
ΠΕΜ  18/7/24 ΠΑΡ    19/7/24 ΣΚΟΠΗ ΣΗΤΕΙΑΣ (απογ)                                              3Ο ΚΕΠ ΖΗΡΟΥ    (πρωί)   (ΔΙΑΝ/ΣΗ)                                           
ΣΑΒ  20/7/24 ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ (ΛΟΤΖΙΑ)   (πρωί)                         
ΚΥΡ    21/7/24 ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ (ΑΡΧΑΝΕΣ)   (πρωί)                                    
ΔΕΥΤ  22/7/24  
ΤΡ  23/7/24 Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ)  (πρωί)               
ΤΕΤ  24/7/24  
ΠΕΜ    25/7/24 ΑΣΤ. ΥΠ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (πρωί)               
ΠΑΡ  26/7/24 MALLIA PARK   (πρωί)                                               
ΣΑΒ  27/7/24  ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ (ΛΟΤΖΙΑ)   (πρωί)                        
ΚΥΡ   28/7/24 ΖΑΡΟΣ  (πρωί)                                                             
ΔΕΥΤ  29/7/24  
ΤΡ  30/7/24 S/M ΚΡΗΤΙΚΟΣ (πρωί)
ΤΕΤ  31/7/24 ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ (απογ)                       
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com