Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αναισθησιολογικό: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στοχεύοντας στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, στη συνεχή επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού, στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και στην βελτίωση της ποιότητας του νοσηλευτικού έργου σύμφωνα με διεθνή guidelines.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αναισθησιολογικού Τμήματος του ΓΝΗ «Βενιζέλειο- Πανάνειο» για το έτος 2022-2023, διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τους Ιατρούς του Τμήματος με σκοπό να συμβάλει στην επικαιροποίηση των γνώσεων και στη βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων και των διαδικασιών που καλούνται να πραγματοποιήσουνε οι εργαζόμενοι στο Τμήμα.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com