Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στοχεύοντας στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, στη συνεχή επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού, στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και στην βελτίωση της ποιότητας του νοσηλευτικού έργου σύμφωνα με διεθνή guidelines.
Στην πολυετή δράση του περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος ως προς την πρόσβαση στην πληροφορία, η αξιοποίηση και η αποτύπωση αυτής στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους ασθενείς.
Αναλαμβάνει και συντονίζει κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα που αφορά τη Νοσηλευτική Υπηρεσία για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση τους. Πιο συγκεκριμένα, οργανώνει:
ενδοκλινικά φροντιστηριακά μαθήματα
μαθήματα βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
διατομεακού επιπέδου διαλέξεις
μαθήματα Προϊστάμενων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
μαθήματα νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων
προγράμματα νοσηλευτικών ειδικοτήτων
ενημερωτικές συναντήσεις
λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις.
Στο πλαίσιο διεπιστημονικής σύμπραξης αναπτύσσει συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολές και ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, το ΔΙΕΚ Γ.Ν. «Βενιζέλειο» αλλά και με τα Γραφεία Εκπαίδευσης άλλων νοσοκομείων της χώρας.
Επηρεασμένο από τη σύγχρονη τεχνολογία και τις εξελίξεις, το Γραφείο Εκπαίδευσης διατηρεί ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό φάκελο για κάθε υπάλληλο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ενώ παράλληλα προσφέρει πλούσιο ηλεκτρονικό υλικό από μαθήματα, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.α. με ελεύθερη πρόσβαση.
Ένα από τα άμεσα σχέδια του Γραφείου Εκπαίδευσης είναι η διεύρυνση των δυνατοτήτων του και εκτός του νοσοκομείου μας, παρέχοντας τις εκπαιδευτικές δράσεις του σε online μετάδοση με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης.
Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται η υιοθέτηση και υλοποίηση του θεσμού του κλινικού εκπαιδευτή σε όλα τα νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου ενισχύοντας οργανωτικά και ουσιαστικά την συστηματική εκπαίδευση.
Για περισσότερες πληροφορίες, προτάσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Τζορμπατζάκη Μαρία, ΠΕ Νοσηλευτικής, MSc, Υπεύθυνη Γραφείου Εκπαίδευσης (τηλ.: 2813408838, grekp@venizeleio.gr).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com