Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Χειρουργείο: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στοχεύοντας στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, στη συνεχή επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού, στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και στην βελτίωση της ποιότητας του νοσηλευτικού έργου σύμφωνα με διεθνή guidelines.

Ημερομηνία/Ώρα Θέμα Εισηγητές Αρχεία
9/11/2018 Εμβολιασμός Προσωπικού Μπολίκας Γραφείο Λοιμώξεων PDF

Ημερομηνία/Ώρα Θέμα Εισηγητές Αρχεία
27/11/2018 Διαδικασίες Αποστείρωσης - Διαχείριση Αποστειρωμένου υλικού PDF

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com