Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Μαιευτική/Γυναικολογική: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: (ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ) Τρίτη 9:15-10:00, Παρασκευή 9:15-10:00

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στοχεύοντας στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, στη συνεχή επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού, στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και στην βελτίωση της ποιότητας του νοσηλευτικού έργου σύμφωνα με διεθνή guidelines.

Δικό της πρόγραμμα μαθημάτων 2017-18. Οργάνωση για το 2018-19.