Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Οφθαλμολογική: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικά Μαθήματα Οφθαλμολογικής Κλινικής 2021

Απρίλιος
Παρασκευή 2 Απριλίου: κ. Παππάς «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΟΩΧΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ» 14:00 – 16:00
Παρασκευή 16 Απριλίου: Βιβλιογραφική Ενημέρωση 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Βασιλική Κουνάλη - Κουτεντάκης Παύλος
Πέμπτη 22 Απριλίου: κ. Ζαχαριουδάκης «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ» 15:00 – 16:00
Παρασκευή 23 Απριλίου: Παρουσίαση Περιστατικού 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Μαρκάκης Μύρων - Κουτεντάκης Παύλος

Μάιος
Παρασκευή 14 Μαΐου: κ. Παππάς «ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ» 14:00 – 16:00
Παρασκευή 21 Μαΐου: Βιβλιογραφική Ενημέρωση 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Νοδαράκης Μιχαήλ - Κουτεντάκης Παύλος
Πέμπτη 27 Μαΐου: κ.Ζαχαριουδάκης «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ» 15:00 – 16:00
Παρασκευή 28 Μαΐου: Παρουσίαση Περιστατικού 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Νοδαράκης Μιχαήλ - Κουτεντάκης Παύλος

Ιούνιος
Δευτέρα 6 Ιουνίου: κ. Πρινιανάκη «ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΕΣ» 15:00 – 16:00
Παρασκευή 11 Ιουνίου: Βιβλιογραφική Ενημέρωση 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Κατερίνη Δήμητρα - Κουτεντάκης Παύλος
Παρασκευή 18 Ιουνίου: κ. Κουτεντάκης «ΓΛΑΥΚΩΜΑ» 14:00 – 16:00
Παρασκευή 25 Ιουνίου: Παρουσίαση Περιστατικού 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Κατερίνη Δήμητρα - Κουτεντάκης Παύλος

Ιούλιος
Δευτέρα 5 Ιουλίου: κ. Πρινιανάκη «ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΕΣ» 14:00 – 15:00
Παρασκευή 9 Ιουλίου: Βιβλιογραφική Ενημέρωση 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Μαρκάκης Μύρων - Κουτεντάκης Παύλος
Παρασκευή 16 Ιουλίου: κ. Κουτεντάκης «ΓΛΑΥΚΩΜΑ» 14:00 – 15:00
Παρασκευή 23 Ιουλίου: Παρουσίαση Περιστατικού 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Βασιλική Κουνάλη - Κουτεντάκης Παύλος

Αύγουστος
Πέμπτη 26 Αυγούστου: κ.Ζαχαριουδάκης «ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» 14:00 – 15:00

Σεπτέμβριος
Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου: Βιβλιογραφική Ενημέρωση 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Βασιλική Κουνάλη - Κουτεντάκης Παύλος
Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου: κ. Κουτεντάκης «ΓΛΑΥΚΩΜΑ» 14:00 – 15:00
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου: κ. Παππάς «ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ» 14:00 – 16:00 Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου: κ. Φανουριάκης Χαράλαμπος (Τ. Συντονιστής Διευθυντής Οφθαλμολογικού
Τμήματος) «Βασικές Αρχές Φλουροαγγειογραφίας 1» 17:00 – 19:00
Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου: Παρουσίαση Περιστατικού 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Μαρκάκης Μύρων - Κουτεντάκης Παύλος

Οκτώβριος
Δευτέρα 4 Οκτωβρίου: κ. Πρινιανάκη «ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ» 14:00 – 15:00
Τρίτη 12 Οκτωβρίου: κ. Φανουριάκης Χαράλαμπος (Τ. Συντονιστής Διευθυντής Οφθαλμολογικού
Τμήματος) «Βασικές Αρχές Φλουροαγγειογραφίας 2» 17:00 – 19:00
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου: Βιβλιογραφική Ενημέρωση 14:00 – 15:00 Υπεύθυνοι: Παπαϊωάννου Ιωάννης - Κουτεντάκης Παύλος
Τρίτη 19 Οκτωβρίου: κ. Φανουριάκης Χαράλαμπος (Τ. Συντονιστής Διευθυντής Οφθαλμολογικού
Τμήματος) «Βασικές Αρχές Φλουροαγγειογραφίας 3» 17:00 – 19:00
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου: κ. Κουτεντάκης «ΓΛΑΥΚΩΜΑ» 14:00 – 15:00
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου: Παρουσίαση Περιστατικού 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Νοδαράκης Μιχαήλ - Κουτεντάκης Παύλος

Νοέμβριος
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου: κ. Παππάς «ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΙ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ –
ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ» 14:00 – 16:00
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου: κ.Ζαχαριουδάκης «ΟΠΤΙΚΗ» 14:00 – 15:00
Παρασκευή 19 Νοεμβρίου: Βιβλιογραφική Ενημέρωση 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Κατερίνη Δήμητρα - Κουτεντάκης Παύλος
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου: Παρουσίαση Περιστατικού 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Βασιλική Κουνάλη - Κουτεντάκης Παύλος

Δεκέμβριος
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου: κ. Πρινιανάκη «ΟΠΤΙΚΗ» 14:00 – 15:00
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου: Παρουσίαση Περιστατικού 14:00 – 15:00
Υπεύθυνοι: Νοδαράκης Μιχαήλ - Κουτεντάκης Παύλος

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στοχεύοντας στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, στη συνεχή επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού, στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και στην βελτίωση της ποιότητας του νοσηλευτικού έργου σύμφωνα με διεθνή guidelines.

Οι κλινικές Οφθαλμολογική και ΩΡΛ έχουν κοινό πρόγραμμα ενδοκλινικών μαθημάτων από το Σεπτέμβριο του 2018.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com