Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

↑ Λειτουργία Ειδικού Ιατρείου Ψυχοδερματολογίας

↑ Νέο ιατρείο δημιουργήθηκε, το Ειδικό Ιατρείο Ψυχοδερματολογίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει ασθένειες που έχουν ψυχολογικό υπόβαθρο σε δερματικές παθήσεις

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com