Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

↑ Πιλοτική λειτουργία Ιατρείου προεγχειρητικού ελέγχου

↑ Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, για πρώτη φορά ξεκίνησε να λειτουργεί ιατρείο προεγχειρητικού ελέγχου με στόχο, ως τα τέλη του 2018, να καλύψει τις ανάγκες όλων των χειρουργικών κλινικών.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com