Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω αποκλειστική νοσοκόμα;

 

Σε περιπτώσεις ασθενών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από Αποκλειστικές/-ους Νοσοκόμες/-ους Ατομικής Φροντίδας (ΑΝΑΦ) οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν (ΥΑ Υ4α/οικ.37804, ΦΕΚ1023/Β/2013 &Υ4α/οικ.75206, ΦΕΚ 1944/Β/2013).

Οι ΑΝΑΦ καλούνται μόνο από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία και μόνο από το σχετικό Κατάλογο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν έγγραφης αίτησης του ασθενή ή των συνοδών του. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί νομική υποχρέωσή σας και είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ασθενών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Σε περίπτωση που επιλέξετε αποκλειστική/-ό νοσοκόμα/-ο με δική σας πρωτοβουλία ή/και μέσω άλλης διαδικασίας, η ευθύνη για τη φροντίδα του ασθενή βαρύνει εσάς και σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες (Αστυνομία, ΙΚΑ, ΣΔΟΕ, κλπ) ενδέχεται να είστε υπόλογοι για συμμετοχή σας στην προώθηση της παράνομης εργασίας. Αν πρόκειται για οικιακή βοηθό, θα πρέπει να το δηλώσετε εγγράφως στη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα Αποκλειστικών Νοσοκόμων Ατομικής Φροντίδας (ΑΝΑΦ) πατήστε εδώ.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είναι δυνατή η αποζημίωση δαπάνης για τη χρήση Αποκλειστικού Νοσοκόμου Ατομικής Φροντίδας και απαιτείται η συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικώνΓια περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Τομεαρχών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (τηλ.: 281340 8070-8098).

Προβολή λίστας εγκεκριμένων αποκλειστικών νοσοκόμων για τα νοσοκομεία της Κρήτης

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com