Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

Από τη σελίδα αυτή, μπορείτε να δείτε τις βεβαιώσεις μισθοδοσίας σας.

Η υπηρεσία προβολής βεβαιώσεων μισθοδοσίας, για λόγους ασφαλείας, είναι διαθέσιμη μόνο εντός του νοσοκομείου και για εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, απαιτείται να πάρετε κωδικό από τον σύλλογο εργαζομένων ή το τμήμα Πληροφορικής του νοσοκομείου.

Για να δείτε την μισθοδοσία σας, αν είστε εντός του νοσοκομείου, πατήστε Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας.

Επίσης τις βεβαιώσεις μισθοδοσίας μπορείτε να τις λάβετε μέσω της Προσωποποιημένης πληροφόρησης μισθοδοτούμενων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) με χρήση κωδικών taxinet.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com