Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας

Προσωπικό

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Διευθυντής Κληρονόμος Ευάγγελος 281340 8238
Προϊσταμένη Φραγκιαδάκη Ειρήνη 281340 8033

Παραγόμενο έργο
Στο τμήμα μας παρακολουθούνται περισσότεροι από 100 πάσχοντες από αιμοσφαιρινοπάθειες (κυρίως πάσχοντες από Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο). Μεταγγίζονται τακτικά 80 (κυρίως Θαλασσαιμικοί) και οι υπόλοιποι εξετάζονται σε τακτική βάση κατόπιν ραντεβού στο καθημερινό τακτικό ιατρείο που λειτουργεί στον ίδιο χώρο.

Μεταγγίσεις
Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 π.μ. - 15:00 μ.μ. Λειτουργεί και απογευματινή βάρδια 6 (έξι) φορές τον μήνα.

Εθελοντική αιμοδοσία
Περισσότερες από 100.000 φιάλες συμπυκνωμένων ερυθρών (περίπου το 20% των συνολικών αναγκών αίματος της χώρας) είναι οι ετήσιες ανάγκες των Θαλασσαιμικών στην Ελλάδα. Οι ετήσιες ανάγκες του Τμήματος είναι περισσότερες από 3.500 φιάλες. Ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών της χώρας, παρά την αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να μην επαρκεί. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των 6 Ευρωπαϊκών χωρών που εξακολουθούν να στηρίζονται στους δότες περιβάλλοντος, μολονότι μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα εντόπισης μεταδοτικών νοσημάτων είναι σημαντικά μεγαλύτερη συγκρινόμενη με τους τακτικούς εθελοντές αιμοδότες. Η προσφορά αίματος ως ελάχιστη πράξη αλληλεγγύης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο είναι υποχρέωση κάθε ατόμου που έχει τη δυνατότητα να γίνει αιμοδότης.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com