Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Μαρία Φεργαδάκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ.12/2022  Προϋπολογισμός 60.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  14/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 8/2022(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΡΙAΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ REAL TIME PCR)

 Διακήρυξη Αριθμ8/2022  Προϋπολογισμός 200.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  03/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 9/2022 (ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ9/2022  Προϋπολογισμός 140.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  30/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 13/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ13/2022  Προϋπολογισμός 549.762,54 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/09/2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 7/2022 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ7/2022  Προϋπολογισμός 93.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  09/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 4/2022 (ΣΥΡΙΓΓΕΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ4/2022  Προϋπολογισμός 85.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  29/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2022 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ.6/2022  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  29/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com