Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Μαρία Φεργαδάκη

Δ/ΞΗ 01/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ01/2024  Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  05/03/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 68/2023 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

 Διακήρυξη Αριθμ 68/2023  Προϋπολογισμός 838.382,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  01/03/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 63/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (COMPUTER ROOM)

 Διακήρυξη Αριθμ.63/2023  Προϋπολογισμός 120.032,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  02/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 69/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ “

Διακήρυξη Αριθμ 69/2023  Προϋπολογισμός 252.046,00€ συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  06/02/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 57/2023 (ΡΑΜΜΑΤΑ)

 Διακήρυξη Αριθμ57/2023  Προϋπολογισμός 100.117,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  22/3/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com