Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

↑ Λειτουργία Ορθοπαντογράφου

↑ Μετά από πολύ καιρό, το νοσοκομείο επανεξοπλίζεται με ορθοπαντογράφο, που αγοράζεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com