Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

↑ Αναβάθμιση εξοπλισμού οφθαλμολογικού τμήματος

↑ το Νοσοκομείο μας εξοπλίστηκε με τέσσερα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ήτοι:
1)  σύστημα οφθαλμικής υπερηχογραφίας
2)  σύστημα EIDON confocal scanner τεχνολογίας SLO
3) LIGHTLas YAG Laser
4) Υπερσύγχρονη συσκευή Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής (OCT)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com