Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δικαιώματα ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί καθημερινά και εξυπηρετεί τους πολίτες από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 20:00 μ.μ. και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους, καθώς και για την ενημέρωση τους για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου. Επίσης είναι αρμόδιο για τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και γενικότερα για την με κάθε τρόπο παρακολούθηση και έλεγχο της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων ασθενών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 281340 8149

Ακολούθως παρατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή Αφίσα και Φυλλάδιο αναφορικά με τα δικαιώματα των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας και τους αρμόδιους φορείς στους οποίους μπορούν να απευθύνονται.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com