Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

↓ Ταυτόχρονη αποχώρηση 7 ιατρών, λόγω συνταξιοδότησης

↓ Ο Ιανουάριος του 2018 μας βρίσκει με -7 ιατρούς, λόγω συνταξιοδότησης, όλοι με σημαντική και πολύχρονη προσφορά στο Νοσοκομείο.
Ένας από αυτούς είναι ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, κος Τριανταφύλλου, που έδωσε πολλούς αγώνες για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com