Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Προσωπικό

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Διευθυντής Βαρδάκη-Συγγελάκη Ελευθερία 281340 8011
Προϊσταμένη Παπαδάκη Ευαγγελία 281340 8401

Δομή
Το νεφρολογικό τμήμα αποτελείται από τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, τη Νεφρολογική κλινική και τα Τακτικά Νεφρολογικά ιατρεία.

mtn

Η νεφρολογική Κλινική
Η νεφρολογική Κλινική με 8 κλίνες νοσηλεύει ασθενείς με νεφρολογική βλάβη και αιμοκαθαρόμενους με οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα.
Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν νοσήματα εντοπισμένα αποκλειστικά ή κυρίως στους νεφρούς όπως οι σπειραματονεφρίτιδες, οι διάμεσες νεφρίτιδες, η πολυκυστική νόσος των νεφρών κ.ά. ή άλλα σοβαρά νοσήματα που προσβάλλουν - όχι μόνο αλλά και - τους νεφρούς, όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι αγγειίτιδες, ο ερυθηματώδης λύκος, το πολλαπλούν μυέλωμα κλπ.
Στους ανωτέρω ασθενείς γίνεται προσπάθεια να τεθεί ακριβής διάγνωση – με εργαστηριακό, απεικονιστικό και σε ορισμένες περιπτώσεις ανατομο-παθολογικό έλεγχο (βιοψία νεφρού) και αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με ενδεδειγμένα, διεθνούς ισχύος, θεραπευτικά πρωτόκολλα χορηγώντας χρόνιες θεραπείες που χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση.
Στην νεφρολογική κλινική, εκτελούνται και επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις όπως η βιοψία νεφρού, η τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων αιμοκάθαρσης προσωρινών και «μόνιμων» με υποδόρια σήραγγα, βιοψία λίπους κλπ.
Είναι σε αποκλειστική χρήση το σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ΠΑΝΑΚΕΙΑ με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις νοσηλείες του ασθενούς, τις εργαστηριακές και απεικονιστικές του εξετάσεις.
Ετοιμάζεται αυτόνομος χώρος εντός του νοσοκομείου για αιμοκάθαρση βαρέως πασχόντων ασθενών με μια θέση αιμοκάθαρσης και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της νεφρολογικής κλινικής.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού διαθέτει 18 θέσεις Αιμοκάθαρσης + 1 εφεδρική θέση. Τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης έχουν δυνατότητα πραγματοποίησης όλων των παραλλαγών της μεθόδου (εκτός της Πλασμαφαίρεσης).
Η ίδια η νεφρολογική κλινική υποστηρίζεται επίσης πλήρως από την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καλύπτονται πολλοί αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς που επισκέπτονται την Κρήτη για οσο καιρό διαμένουν στο νησί.
Τέλος μια σειρά μικρότερων νοσοκομείων διακομίζουν ασθενείς με νεφρολογικά προβλήματα που έχουν ανάγκη ουσιαστικής τριτοβάθμιας περίθαλψης για διάγνωση και περαιτέρω νοσηλεία-θεραπεία-αιμοκάθαρση στο Τμήμα μας.
Στην ΜΤΝ είναι σε αποκλειστική χρήση το σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ΠΑΝΑΚΕΙΑ με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις νοσηλείες του ασθενούς, τις εργαστηριακές και απεικονιστικές του εξετάσεις, στις παραμέτρους αιμοκάθαρσης και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των συνθηκών αιμοκάθαρσης.

Πιστοποίηση ISO 9001
Η ΜΤΝ του ΓΝΗ “Βενιζέλειο” πιστοποιήθηκε το 2015 κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015 για τη παροχή υπηρεσιών Υγείας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Ποιότητας της Μονάδας.

Εξωτερικά ιατρεία
Στο νεφρολογικό τμήμα λειτουργούν 4 Εξωτερικά Ιατρεία.
Το ιατρείο Χρόνιας Νεφρικής Νόσου εξυπηρετεί κάθε φορά 15 τουλάχιστον ασθενείς κατόπιν ραντεβού. Υπάρχει πλήρης καταγραφή των στοιχείων του ασθενούς (σε ηλεκτρονικό αρχείο), το οποίο είναι διαθέσιμο στον κάθε ασθενή, όταν ζητηθεί. Τα ραντεβού κλείνονται από τους ιατρούς του τμήματος σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού του χρόνου αναμονής στα τηλέφωνα 281340 8443 και 281340 8384.
Το ιατρείο Σπειραματονεφριτίδων εξυπηρετεί κάθε φορά 10-12 ασθενείς.
Το ιατρείο Υπέρτασης στην Κύηση γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον παραπέμποντα γυναικολόγο ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ. Εκτός από τον κλινικό έλεγχο γίνεται και ο εργαστηριακός (αυθημερόν).
Στο ιατρείο Μεταμόσχευσης γίνεται παρακολούθηση μεταμοσχευμένων ασθενών για τα χρόνια προβλήματα τους αλλά και νοσηλεία για οξέα προβλήματα.

Χώροι που γίνονται τα ιατρεία
κ. Παπαδογιαννάκης: εντός της ΜΤΝ
κ. Κωστάκης: στο κεντρικό κτίριο, στον διάδρομο του Τακτικού παθολογικού.
κ. Ξυδάκης: στο κεντρικό κτίριο, σε ιατρείο δίπλα από τα οθφαλμολογικά ιατρεία
κ. Τζανακάκης: εντός της ΜΤΝ

Στο τμήμα λειτουργεί και Εργαστήριο μικροσκοπικής εξέταση ούρων: καθημερινά εκτελούνται 5-8 μικροσκοπικές εξετάσεις ούρων στο χώρο της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού που εξυπηρετεί τα νεφρολογικά ιατρεία του τμήματος, παραπομπές από άλλα τμήματα σε νοσηλευόμενους ή εξωτερικούς ασθενείς.
Το τμήμα διαθέτει μηχάνημα Υπερήχων (SONOSITE 180) για τοποθέτηση καθετήρων αιμοκάθαρσης και διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου του ουροποιητικού.

Δανειστική Βιβλιοθήκη
Στην ΜΤΝ, μετά από πρωτοβουλία του κ. Ξυδάκη, λειτουργεί και Δανειστική Βιβλιοθήκη για τους ασθενείς και τους συνοδούς που βασίστηκε αποκλειστικά στην δωρεά βιβλίων από πολίτες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Από τους ιατρούς του τμήματος, πραγματοποιούνται συνεχώς μαθήματα νεφρολογικών θεμάτων σε όλες τις κλινικές του νοσοκομείου μας, ενώ συμμετέχουν συχνότατα σε εκπαιδευτικές ημερίδες και συνέδρια σαν εκπαιδευτές.

Ενημερωτικό Υλικό
Το τμήμα έχει αναπτύξει και συντάξει ενημερωτικά φυλλάδια προσπαθώντας να καλύψει την ανάγκη για ενημέρωση των ασθενών (υπεύθυνος κ. Ξυδάκης). Η ενημέρωση αφορά σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση και ασθενείς υπό παρακολούθηση στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.

Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις
Το τμήμα μας συμμετέχει κάθε έτος σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια με μελέτες που έχουν εκπονηθεί από τα μέλη του. Επίσης οι ιατροί του τμήματος συμμετέχουν σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας.

Πληροφορίες
Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε πληροφορίες για την αιμοκάθαρση. Για να ανοίξετε τα αρχεία πληκτρολογείστε τον κωδικό: 123

Πληροφορίες για την αιμοκάθαρση και την αγγειακή προσπέλαση

Πληροφορίες για τη δίαιτα των αιμοκαθαρόμενων ασθενών

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com