Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα με tag: Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ”

Διακήρυξη Αριθμ 33/2018  Προϋπολογισμός 19.975,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  5/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20628.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ 31/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ”

Διακήρυξη Αριθμ 31/2018   Προϋπολογισμός 19.992,27 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20627.zip FacebookTwitterGoogle+

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ”

Διακήρυξη Αριθμ 30/2018    Προϋπολογισμός 56.025,40 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20622.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 31ΔΙΣ/2017 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Διακήρυξη   Αριθμ 31ΔΙΣ/2017    Προϋπολογισμός 30.849,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20621.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20ΔΙΣ/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Διακήρυξη   Αριθμ 20ΔΙΣ/2017    Προϋπολογισμός 51.191,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  21/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20620.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ VIDEO-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ FULL HDTV

Διακήρυξη Αριθμ 20/2018    Προϋπολογισμός 35.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  26/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20615.zip

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 16/2018 Συνοπτικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Πλυσίματος και Στεγνού Καθαρισμού

Διακήρυξη Αριθμ 16/2018    Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  6/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20600.zip

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 14/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διακήρυξη   Αριθμ 14/2018   Προϋπολογισμός 33.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ Ημ. Ανοίγματος 23/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20595.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”

Διακήρυξη   Αριθμ 9/2018    Προϋπολογισμός 32.498,84 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  9/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20591.zip

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 27ΤΡΙΣ/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΠΑΓΝΗ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ 27ΤΡΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 125.000,08  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/01/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com