Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διακήρυξη 14/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διακήρυξη  

Αριθμ 14/2018

 

Προϋπολογισμός 33.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ
Ημ. Ανοίγματος 23/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20595.zip
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com