Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πως μπορώ να κάνω μια δωρεά;

 

Για να κάνετε μία δωρεά, αρχικά αποστέλλετε επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου όπου περιγράφετε το είδος της δωρεάς. Είναι στην ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου να αποδεχτεί ή να απορρίψει την δωρεά εάν κρίνει ότι είναι ασύμφορη για το νοσοκομείο.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την δωρεά, η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος στο οποίο προορίζεται η δωρεά. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το νοσοκομείο δεν πρέπει να δεσμεύεται με αγορά αναλωσίμων ή με συντήρηση – ειδικά αν η δωρεά αφορά μηχάνημα.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com