Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πως μπορώ να πάρω αντίγραφο φακέλου;

 

Για να πάρετε αντίγραφο του φακέλου σας, κάνετε αίτηση στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (πρώην Γραφείο Πολίτη) στην παλαιά είσοδο του Νοσοκομείου μας. Εάν δεν είστε ο άμεσα ενδιαφερόμενος, η αίτηση κατατίθεται από άτομο με έγγραφη εξουσιοδότηση και ταυτοποίηση στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 281340 8149 ή στο FAX 2810 368740. 

Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας είτε ηλεκτρονικά είτε στο e-mail: grpoliti@venizeleio.gr αν γνωρίζετε τον αριθμό περιστατικού και το ΑΜΚΑ σας.

Aν νοσηλευτήκατε πρόσφατα στο νοσοκομείο μας, βοηθήστε να γίνουμε καλύτεροι, μέσω ειδικού ερωτηματολογίου αξιολόγησης των υπηρεσιών μας.