Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Αποποίησης: Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας. Παρ’ όλα αυτά αστοχίες και λάθη παθανότατα υπάρχουν. Όλα τα κείμενα και τα γραφήματα παραθέτονται «ως έχουν», χωρίς καμία γραπτή εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης. Η πρόσβαση και η χρησιμοποίηση του περιεχομένου του ιστοτόπου είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη. Σε καμία περίπτωση το Βενιζέλειο δεν ευθύνεται για ειδική, έμμεση ή πιθανή βλάβη ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, προερχόμενη από απώλεια των αρχείων χρήσης, δεδομένων ή κερδών, ή συμβολαίου, αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που πιθανώς να εμφανιστεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή εκτέλεση της πληροφορίας, η οποία διατίθεται από αυτή την ιστοσελίδα. Τα κείμενα και τα σχετικά γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Τα τεχνικά στελέχη του Βενιζελείου μπορεί να προβούν σε βελτίωση ή / και σε τροποποιήσεις στις ιστοσελίδες, οποιαδήποτε στιγμή. Το χρησιμοποιούμενο Λογισμικό, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για καμία ειδική, έμμεση, ή πιθανή βλάβη, ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε σε περίπτωση συμβολαίου, από αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που προκύπτει από αυτή ή σε σχέση με τη χρήση ή την εκτέλεση του λογισμικού, των κειμένων, της παροχής ή την αποτυχία παροχής υπηρεσιών, ή πληροφοριών διαθέσιμων από αυτή την ιστοσελίδα.

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες: Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Νοσοκομείου και για τον λόγο αυτό κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο από το νοσοκομείο δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν ευθύνεται επίσης για τη μετάδοση μέσω δικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εμφανίζονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από το νοσοκομείο.

Στατιστικά: Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί στατικά τη χρήση του ιστοτόπου και να καταγράφεται η χρήση.

Cookies: Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τα παραπάνω, παρακαλούμε μην περιδιαβείτε τον ιστότοπο. Τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητώς στην παρούσα, φυλάσσονται από το νόμο.