Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ανανέωση πιστοποίησης ISO

Σήμερα έγινε έλεγχος αναθεώρησης της πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO:9001/2008 που διαθέτουν τα τμήματα Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Τμήματος Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) από εξωτερικούς επιθεωρητές της TUV Ελλάς.

Ο έλεγχος ήταν ενδελεχής και όλα τα παραπάνω τμήματα ανανέωσαν το πιστοποιητικό τους. Ευχαριστούμε όλο το προσωπικό των τμημάτων και τους αντίστοιχους υπευθύνους ποιότητας με τους αναπληρωτές τους. Επίσης ιδιαίτερα ευχαριστούμε την προϊσταμένη του τμήματος Ποιότητας, κα Παπαδάκη Χρυσούλα, για τον συντονισμό των τμημάτων και την προσφορά της για την επιτυχή ολοκλήρωση της αναθεώρησης.

Εξακολουθούμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε στους ασθενείς μας με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό, προάγοντας διαρκώς δράσεις δια βίου εκπαίδευσης.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com