Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Τεχνική Υπηρεσία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ

Ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε για την καλή λειτουργία του, ο θάλαμος αρνητικής πίεσης που βρίσκεται στην ΜΕΘ  του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ. Προηγήθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες ρύθμισης και συντήρησης του εξοπλισμού.  

Διαβάστε περισσότερα