Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Ευχαριστούμε πολύ την εταιρία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. για τη δωρεά οκτακοσίων δέκα έξι (816) μπουκαλιών γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικίας υγρής μορφής 70ml, έτοιμο προς χρήση, για τις ανάγκες των νεογνών του Νοσοκομείου που δεν μπορούν να θηλάσουν.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com