Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αποδοχή δωρεάς από το Ροταριανό Όμιλο Ελ Γκρέκο

Ευχαριστούμε πολύ το Ροταριανό Όμιλο Ελ Γκρέκο για τη δωρεά δύο (2) Μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών (πιεσόμετρα – οξύμετρα) του κατασκευαστικού οίκου EDAN Model: Μ3Α, η οποία συνοδεύεται από δύο τροχήλατες βάσεις στήριξης, δύο αισθητήρες Spo 2 πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων, δύο περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και δύο σωλήνες σύνδεσης περιχειρίδων, συνολικού ποσού 1.612,90€ χωρίς Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com