Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ασφάλεια και Προστασία των Δεδομένων στο χώρο εργασίας

Στα πλαίσια της γενικότερης ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων στο χώρο εργασίας, το τμήμα Πληροφορικής συνιστά την προσοχή των εργαζομένων στη χρήση και λειτουργία του πληροφοριακού εξοπλισμού. Είναι σημαντικό να διασφαλίζουμε ότι οι ευαίσθητες/εμπιστευτικές πληροφορίες που διαχειριζόμαστε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, «ασφαλίζονται» κατάλληλα και δεν μπορούν να εκτεθούν ή να διαρρεύσουν από τον χώρο εργασίας μας.

Για το σκοπό αυτό μπορείτε να μελετήσετε τους γενικούς κανόνες ασφάλειας που αποτελούν τη βάση της Πολιτικής Καθαρού Γραφείου (Clean Desk Policy).

Εφιστούμε την προσοχή στη χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης και στην ΜΗ αποθήκευση κωδικών σε οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιούμε.

Επίσης ενημερώνουμε ότι προκειμένου να προστατεύσουμε τους υπολογιστές από χρήστες με μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση έχει εφαρμοστεί κεντρική πολιτική προστασίας οθόνης (Screen Saver policy), η οποία «κλειδώνει» τον υπολογιστή μετά από συγκεκριμένο χρόνο αδράνειας (5 λεπτά). Μετά την εφαρμογή του screen saver χρειάζεται ξανά όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για το ξεκλείδωμα του υπολογιστή.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com