Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Μαρία Φεργαδάκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2023 “ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ2/2023https://www.venizeleio.gr/wp-content/uploads/2023/02/ΚΗΜΔΗΣ-ΔΞΗ-2-2023.pdf  Προϋπολογισμός 45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  24/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2022 (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ.37/2022  Προϋπολογισμός 226.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  24/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 47/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ¨ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ”

  Διακήρυξη Αριθμ47/2022  Προϋπολογισμός 883.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  24/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 43/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ43/2022 https://www.venizeleio.gr/wp-content/uploads/2022/12/ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-43_2022.pdf  Προϋπολογισμός 180.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  03/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 44/2022 “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ”

Διακήρυξη Αριθμ44/2022  Προϋπολογισμός 142.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ”

Διακήρυξη Αριθμ46/2022  Προϋπολογισμός 206.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 39/2022 “ΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ39/2022  Προϋπολογισμός 145.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΥΛΙΣΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ.41/2022  Προϋπολογισμός 134.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  17/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com