Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Διαγωνισμοί

 Διακήρυξη Αριθμ39/2019  Προϋπολογισμός 6.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  06/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ 34/2019  Προϋπολογισμός 159.052,09  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  07/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 22ΔΙΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

 Διακήρυξη Αριθμ22ΔΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 38759,77  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20672

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ”

Διακήρυξη Αριθμ.36/2019  Προϋπολογισμός 62.899,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  22/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρ. ΕΡΜΗΣ: 20683

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 33/2019 για την προμήθεια Καθετήρων Παροχέτευσης

 Διακήρυξη Αριθμ.33/2019  Προϋπολογισμός 43.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ32/2019  Προϋπολογισμός 150.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  16/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ30/2019  Προϋπολογισμός 200.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2019 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ24/2019  Προϋπολογισμός 381.025,35  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα