Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Διαγωνισμοί

Δ/ΞΗ 46/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ 46/2019  Προϋπολογισμός 30.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  06/02/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ-ΞΗ 42ΔΙΣ/2019

 Διακήρυξη Αριθμ42ΔΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 26918,02  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20688

Διαβάστε περισσότερα

Δ-ΞΗ 42ΔΙΣ-2019 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ42ΔΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 26.918,02 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/12/2019, ημέρα τριτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20688

Διαβάστε περισσότερα

Δ-ΞΗ 44/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ44/2019  Προϋπολογισμός 44998,69  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  2/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20690

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ41/2019  Προϋπολογισμός 58.800,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  22/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 40/2019 Εξοπλισμοί Χορήγησης των Δόσεων του Φαρμάκου

 Διακήρυξη Αριθμ.40/2019  Προϋπολογισμός 60.120,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  22/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 38/2019 για την προμήθεια “Μελανοταινίες”

 Διακήρυξη Αριθμ38/2019  Προϋπολογισμός 60.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  19/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 42/2019 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ42/2019  Προϋπολογισμός 26918,02  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  5/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής  20688

Διαβάστε περισσότερα