Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Διαγωνισμοί

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ30/2021  Προϋπολογισμός 35.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 49/2021 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(COMPUTER ROOM)”

 Διακήρυξη Αριθμ49/2021, αρχείο σε μορφή doc  Προϋπολογισμός 80.600.00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 31/2021 «Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων (Υπηρεσίες Μεταφοράς Αίματος και Παραγώγων του & Λοιπού Βιολογικού Υλικού)»

 Διακήρυξη Αριθμ 31/2021  Προϋπολογισμός 70.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  21/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 45/2021 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ45/2021  Προϋπολογισμός 900.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 52/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ 52/2021  Προϋπολογισμός  42.823,40  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  25/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 43/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ.43/2021  Προϋπολογισμός 73.975,92  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 40/2021 για την προμήθεια «Βηματοδότες»

 Διακήρυξη Αριθμ40/2021  Προϋπολογισμός 157.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.      

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com