Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

↑ Αναβάθμιση των χειρουργικών αιθουσών

↑ Με την αγορά κατάλληλου πληροφοριακού εξοπλισμού, καθίσταται δυνατή, ΜΕΣΑ από τη χειρουργική αίθουσα η προβολή αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών, υπερήχων, ακτινογραφιών, εργαστηριακών εξετάσεων, ιατρονοσηλευτικών φακέλων υγείας και η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας εξετάσεων, οδηγιών κτλ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com