Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΕΚ ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»: νέα ενημέρωση για δημιουργία 2ου τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙΕΚ θα προβεί σε δημιουργία δεύτερου τμήματος.
Οι επιλαχόντες της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων (19.9.22), όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση.
(Η αίτηση δίδεται και στο ΔΙΕΚ)
Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, από τις 22 μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου.
Η μη προσκόμιση της αίτησης, σημαίνει και μη αποδοχή της εγγραφής.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com