Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δράση ενημέρωσης για το Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητριών Κοινωνικής Εργασίας Ιωάννας Αγγέλη και Χριστιάννας Καλονάκη, με επόπτρια Κοινωνική Λειτουργό του ΕΛΜΕΠΑ Κατερίνα Λιμνιάτη και επόπτρια πλαισίου άσκησης του Κοι.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κοινωνική Λειτουργό Σταυρούλα Μήλιου, πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης για το Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών Δήμου Ηρακλείου.


Για 2η συνεχόμενη χρονιά φοιτήτριες πρακτικής άσκησης του Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ και το Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών Δήμου Ηρακλείου και την Πρόεδρο Μερίνα Ματζαπετάκη πραγματοποίησαν στο Πολύκεντρο του Δήμου στις 31/5/2024 δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα: “Ενημέρωση για φορείς και θέματα υποστήριξης Μονογονέων με έμφαση στη διαδικασία του διαζυγίου”.


Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των Κοινωνικών Λειτουργών και των μελών του Συλλόγου, κατά την οποία τέθηκαν σοβαρά ζητήματα ως προς τις ανάγκες των μελών.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com