Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Εμβαθύνοντας στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα δύο εκπαιδευτικά διήμερα που διοργάνωσε το Γραφείο Ποιότητας του νοσοκομείου με θέμα τις αρχές των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας βασισμένες στα πρότυπα EN15224 και ISO9001:2015. Παράλληλα παρουσιάστηκε και αναπτύχθηκε η έννοια της διαχείρισης του κινδύνου (risk management), ως αρχή κεφαλαιώδους σημασίας σε κάθε σύστημα διαχέιρισης ποιότητας στην πιο μαζική σε συμμετοχή, πιστοποιημένη επιμορφωτική δράση σε θέματα ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.

Βασικός άξονας της Διοίκησης για το τρέχον έτος αποτελεί η επιμόρφωση (εσωτερική και εξωτερική) και εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί υψηλής προτεραιότητας στόχος των προιστάμενων και διευθυντών/ριων, όπως έχει αποτυπωθεί στις στοχοθεσίες των τμημάτων όλων των υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση διήρκεσε  δύο διήμερα, συμμετείχαν 50 εργαζόμενοι από όλες τις υπηρεσίες με έμφαση στην ιατρονοσηλευτική και η ανταπόκριση των συμμετεχόντων ήταν θερμή με πολύ θετικά σχόλια στην αξιολόγηση των σεμιναρίων. Ο σκοπός της ήταν πολλαπλός: αρχικά η ενίσχυση γνώσεων κυρίως σε θέματα διαχείρισης κινδύνων εργαζόμενων σε τμήματα που ήδη “τρέχουν” συστήματα διαχείρισης ποιότητας,ακολούθως  η ενημέρωση των εργαζόμενων των τμημάτων που προετοιμάζονται πυρετωδώς για πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO9001:2015 (Κέντρο Αίματος, Διοικητική και Τεχνική υπηρεσία) και τέλος η εκπαίδευση εργαζομένων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση ΣΔΠ με προοπτική την πιστοποίηση τους.

Με αποδεδειγμένα πλέον τα οφέλη από τα πρώτα τμήματα που ανέπτυξαν και εγκατέστησαν ΣΔΠ, και με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρεμφερείς επιμορφωτικές δράσεις, εσωτερικές και εξωτερικές, θα συνεχιστούν ώστε κάθε ενδιαφερόμενος εργαζόμενος να ενσωματώσει στην καθημερινότητα της εργασίας του την κουλτούρα της ολικής ποιότητας μέσα από την εφαρμογή ΣΔΠ.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com