Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ

Κατά τη φάση κατασκευής του πρώτου parking για τις ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκομείου, υπήρξε μεριμνα για την κατασκευή υποδομών που θα καλύψουν τις απαιτήσεις ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και πυρόσβεσης του συγκεκριμένου χώρου σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.
Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν και τοποθετηθήκαν 3 κιβώτια προστασίας ηλεκτρικών πινάκων, προκειμένου να υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω γεννητριών, όταν είναι αδύνατη η ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ, .
Κατασκευάστηκε υδραυλικό δίκτυο κατά μήκος του ρέματος με 3 διανομείς και επαρκείς παροχές ύδρευσης για την πλήρη υδροδότηση του χώρου.
Οι παραπάνω ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς κατά την διεξαγωγή της άσκησης «ΑΡΙΑΔΝΗ» του επιχειρηματικού σχεδίου «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ», η οποία προέβλεπε τη λειτουργία υπαίθριων σκηνών ως ιατρεία(χειρουργεία, τεπ, παθολογικό, κ.τ.λ. )

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com