Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Κατευθυντήριες οδηγίες μετάγγισης αίματος

Η μετάγγιση αίματος αποτελεί ένα είδος μεταμόσχευσης, καθώς ένας ξένος βιολογικός ιστός μεταφέρεται σε άλλο άτομο.
Είναι αναμφισβήτητο ότι όταν εφαρμόζεται ορθολογικά μπορεί να είναι σωτήρια για την ανθρώπινη ζωή αλλά δεν παύει να συνοδεύεται από επιπλοκές, μερικές φορές πολύ σοβαρές έως θανατηφόρες.
Προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση των ασθενών σε κινδύνους και να διασφαλιστεί η επάρκεια των παραγώγων αίματος θα πρέπει η μετάγγιση παραγώγων αίματος να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και βασισμένη σε διεθνείς και ελληνικές εταιρείες.
Δείτε εδώ τις κατευθυντήριες οδηγίες για ορθολογική χρήση παραγώγων αίματος.

Αικατερίνη Σφυριδάκη, Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια
Bασιλική Δανηλάτου, Επιμ. Α’ Αιματολόγος
Κέντρο Αιμοδοσίας Γ.Ν.Η.-Βενιζέλειο

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com