Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Λίστα Χειρουργείων- απάντηση σε δημοσιεύματα

Η εφαρμογή της λίστας χειρουργείων είναι καθολική απαίτηση της κοινωνίας, αίτημα δεκαετιών, η εφαρμογή της οποίας ενισχύει την διαφάνεια, τη λογοδοσία προς τον πολίτη και προστατεύει το κύρος του Ιατρικού σώματος και της φήμης των Νοσοκομείων μας.

Όσον αφορά την υποχρέωση αυτή και για πρώτη φορά από συστάσεως του Ελληνικού κράτους δεδομένης της πολιτικής βούλησης έγινε νόμος του κράτους ένας αντικειμενικός τρόπος κατάρτισης της λίστας χειρουργείων.

Τα νοσοκομεία μας σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ βρίσκονται στο τελικό στάδιο εφαρμογής της. Αναμένεται να ολοκληρωθούν οι δοκιμές που ήδη γίνονται για την ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη καταχώρηση των τακτικών χειρουργικών περιστατικών που προγραμματίζονται από τους γιατρούς. Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα θα είναι η ίδια για όλα τα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ.

Αναμένεται η καταχώρηση στη λίστα από τους γιατρούς των υφιστάμενων τακτικών χειρουργικών περιστατικών που έχουν και μετά άμεσα ξεκινά η καταχώρηση στη λίστα των νέων περιστατικών.

Η συγκρότηση των επιτροπών χειρουργείων έγινε μετά από εκλογές στις οποίες συμμετείχαν οι γιατροί όλων των χειρουργικών τομέων με υψηλό ποσοστό συμμετοχής.

Ο ασθενής θα ενημερώνεται άμεσα με μοναδικό προσωπικό κωδικό, ο οποίος και θα του δίνεται όταν καταχωρηθεί στη λίστα χειρουργείων και θα μπορεί διαδικτυακά να παρακολουθεί την σειρά προτεραιότητάς του.

Όσον αφορά τις προσλήψεις σημειώνουμε ότι τα νοσοκομεία έχουν ενισχυθεί ειδικά μετά το καλοκαίρι του 2016 και συνεχώς ενισχύονται με προσωπικό όλων κατηγοριών και ειδικοτήτων, ενώ παράλληλα γίνονται παρεμβάσεις σε υποδομές, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Όλοι οι πόροι του συστήματος (χειρουργικές αίθουσες, χρόνος λειτουργίας χειρουργείου, άνθρωποι, χώρος ανάνηψης, ΜΑΦ) που προσδιορίζουν το χρόνο της χειρουργικής επέμβασης έχουν μελετηθεί με στόχο την γρηγορότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και του οικογενειακού ιστού τους. Για πρώτη φορά, οι εισροές στο νοσοκομείο μας και γενικότερα στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι περισσότερες από τις αποχωρήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

     Παρόμοιες «λίστες» εδώ και χρόνια έχουν αναπτυχθεί σε άλλα υγειονομικά συστήματα και συνεχώς επανεξετάζονται οι διαδικασίες τους λόγω αλλαγής των δεδομένων στην τεχνολογία, στις νέες χειρουργικές τεχνικές αλλά και τις απαιτήσεις της κοινωνίας.

    Πάνω απ’όλα ο ασθενής καθώς η υγεία είναι δικαίωμα όλων, ισότιμη πρόσβαση, όπως απαιτεί ένα δημόσιο σύστημα υγείας και όπως καθορίζεται από το Σύνταγμα μας και αυτός είναι ο στόχος μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Π.Α.Γ.Ν.Η-«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com