Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Logistics στο ΓΝ Βενιζέλειο

Τα Logistics σε ένα νοσοκομειακό χώρο, αφορούν την κατάλληλη οργάνωση των υλικών με στόχο τον έλεγχο, την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις προμήθειας ειδών των τμημάτων. Στο νοσοκομείο μας, με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πλήρης τακτοποίηση και μηχανογράφηση της κεντρικής αποθήκης, σε επίπεδο ραφιού. Πλέον η διαχείριση γνωρίζει μηχανογραφημένα την ακριβή θέση κάθε είδους στην κεντρική αποθήκη. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η διακίνηση των υλικών και η ιχνηλάτηση τους, γίνεται γρηγορότερη η απογραφή των υλικών, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης των τμημάτων μειώνεται. Ταυτόχρονα η εργασία των υπαλλήλων της Διαχείρισης γίνεται αποδοτικότερη και πιστοποιημένη. Το έργο ξεκίνησε στις αρχές του 2017, με πρωτοβουλία του προϊσταμένου αποθηκών και ολοκληρώθηκε στις 1/3/2017.

Πλέον σε κάθε ηλεκτρονική αίτηση που κάνει κάποιο τμήμα, στην διαχείριση, εμφανίζεται, εκτός από το απόθεμα και η ακριβής θέση του υλικού, ώστε να γίνεται γρήγορα η εκτέλεση της εσωτερικής παραγγελίας!!!

Ευχαριστούμε τους υπαλλήλους της κεντρικής αποθήκης για τις ώρες που σπατάλησαν ώστε να φτάσουν να κάνουν τελικά καλύτερα και παραγωγικότερα την εργασία τους.

Εικόνα 1: Η αποθήκη με κωδικοποιημένες τις θέσεις των υλικών:

Εικόνα 2: Μια αίτηση προμήθειας, όπου φαίνεται για κάθε υλικό η αντίστοιχη θέση του:

Επόμενα Βήματα:

Η εισαγωγή/εξαγωγή των ειδών μέσω barcode, ώστε να επιταχυνθεί περαιτέρω η διαδικασία τροφοδοσίας της κεντρικής αποθήκης και η αντίστοιχη διάθεση τους στα τμήματα.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com