Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Στην 2η αίθουσα του Ακτινολογικού Τμήματος μεταφέρθηκε το ακτινολογικό μηχάνημα BUCKY DIAGNOST PHILΙPS από την 3η αίθουσα. Η μελέτη ακτινοπροστασίας επέβαλε θωράκιση της τοιχοποιίας για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού κατά τη λειτουργία του μηχανήματος .

ΠΡΙΝ

 

    

 

ΜΕΤΑ

 

  

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com