Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Μέτρηση δείκτη νοημοσύνης με την κλίμακα WAIS–IV

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 28/3/2017 το ψυχιατρικό τμήμα του Βενιζελείου νοσοκομείου πραγματοποιεί μέτρηση δείκτη νοημοσύνης με την κλίμακα WAIS–IV.

Η κλίμακα Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition (WAIS–IV) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων, με ηλικίες από 16 έτη και 0 μήνες έως 90 έτη και 11 μήνες.

Χορηγείται από την ψυχολόγο κα Χ. Πετράκη.

Για περαιτέρω πληροφορίες και κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 281340 8110.