Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Μια πρωτότυπη σειρά εκπαιδευτικών δράσεων από τη ΜΤΝ

Άλλη μια πρωτότυπη σειρά εκπαιδευτικών δράσεων έχει ξεκινήσει στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου από την υπεύθυνη εκπαίδευσης Νοσηλευτικού προσωπικού της μονάδας, κα Αλμυράκη Άννα. Αυτή τη φορά δεν αφορά στην επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού του τμήματος, αλλά στην εκπαίδευση των ίδιων των αιμοκαθαρόμενων ασθενών, των συνοδών και συγγενών τους για θεματικές ενότητες που αφορούν τη Χρόνια Νεφρική Νόσο.

Η πρώτη εκπαιδευτική δράση της τρέχουσας περιόδου λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης σε όλες τις βάρδιες, είναι σύντομη και αφορά στη φροντίδα αγγειακών προσπελάσεων (fistula, μόσχευμα) και σε όλες τις ενέργειες που τη συνιστούν για την πρόληψη λοιμώξεων και την κατά το δυνατό επιμήκυνση του χρόνου ζωής της fistula και του μοσχεύματος. Σκοπός των ανωτέρω, σαφώς πέρα από τη βελτίωση της παραμονής των ασθενών και συνοδών τους στο χώρο της ΜΤΝ, είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για όλες τις παραμέτρους της ΧΝΝ ασθενών αλλά και συγγενών (ή/και συνοδών) που έχουν ενεργό ρόλο στην καθημερινή φροντίδα τους.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com