Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Νέα υπηρεσία τηλεδιασκέψεων

Η Πανδημία εισέβαλε στη ζωή μας και επιτάχυνε τις διαδικασίες ψηφιοποίησης διοικητικών πρακτικών καθώς και τη διείσδυση της ηλεκτρονικής μάθησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ανακοινώνουμε τη δημιουργία και παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων (https://live.venizeleio.gr).

Η υπηρεσία έχει υλοποιηθεί με χρήση του ανοικτού λογισμικού Big Blue Button (BBB) και υποστηρίζει πλήρως μία διαδικασία ανταλλαγής μάθησης, η οποία σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης (http://elearning.venizeleio.gr), δίνει τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαλέξεων.

Η υπηρεσία τηλεδιασκέψεων live.venizeleio.gr υποστηρίζει την αμφίδρομη επικοινωνία των χρηστών σε πραγματικό χρόνο με ανταλλαγή εικόνας (video) και ήχου, ενώ επιτρέπει το διαμοιρασμό υλικού και εκπαιδευτικών εφαρμογών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο που διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό στην επικοινωνία και τη συνεργασία του με συναδέλφους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς επίσης και την επικοινωνία Ιατρού και Ασθενή με στόχο την απομακρυσμένη παρακολούθηση της πορείας της υγείας του.

To περιβάλλον του συστήματος είναι εξελληνισμένο με τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Επικοινωνία με φωνή εφόσον διαθέτετε απλές συσκευές ήχου (ηχεία ή ακουστικά και μικρόφωνο) και εικόνα (video) εφόσον διαθέτετε κάμερα.
  • Προβολή παρουσιάσεων (slides) κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης και άλλου υλικού από τον εισηγητή (δημιουργός δωματίου) είτε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (με την άδεια του εισσηγητή).
  • Διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας για παρουσίαση εφαρμογών. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί από τον εισηγητή και σε άλλο μέλος της τηλεδιάσκεψης.
  • Επικοινωνία με άμεσο μήνυμα (chat).
  • Ασπροπίνακας (white board) για ελεύθερη γραφή ή σχεδιασμό σ’ αυτόν.

Η υπηρεσία παρέχεται με προσωποποιημένη πρόσβαση σε όλο το προσωπικό του Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανάνειο». Η δημιουργία τηλεδιασκέψεων μπορεί να γίνει μόνο από πιστοποιημένα μέλη (χρήστες), αφού πρώτα επικοινωνήσει ο ενδιαφερόμενος με το τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στην πλατφόρμα είναι η ύπαρξη υπηρεσιακού e-mail.

Ο δημιουργός (εισηγητής της τηλεδιάσκεψης) μπορεί να προσκαλέσει στην τηλεδιάσκεψή οποιονδήποτε θέλει, αποστέλλοντας μέσω email το σύνδεσμο (link) της τηλεδιάσκεψης και τον κωδικό πρόσβασης σε αυτήν.

Ο δημιουργός έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τους προσκεκλημένους και τα μέλη μιας τηλεδιάσκεψης. Μπορεί επίσης σε οποιαδήποτε στιγμή να προσκαλέσει επιπλέον πιθανούς ενδιαφερόμενους για συμμετοχή. Ο δημιουργός της τηλεδιάσκεψης μπορεί να ορίσει στις ρυθμίσεις του δωματίου αν η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη να μπορεί να γίνει ελεύθερα σε όσους έχουν το σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης είτε κατόπιν εγκρίσεως του.

Για είσοδο, οδηγίες και εγγραφή στην υπηρεσία επιλέξετε από το μενού e-Services Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com