Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Νέες Πιστοποιήσεις λειτουργίας τμημάτων και υπηρεσιών του Νοσοκομείου ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ κατά το πρότυπο ISO 9001:2015

Στο πλαίσιο της στοχοθεσίας του ΓΝΗ “Βενιζέλειο”, ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση λειτουργίας του Κέντρου Αίματος, των τμημάτων της Διοικητικής, Τεχνικής Υπηρεσίας, Φαρμακείου και Αυτοτελών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO9001:2015. Η πιστοποίηση αυτή συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συμμετοχή του προσωπικού ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, παρά τις αντιξοότητες λόγω της πυρκαγιάς. Τα τμήματα που πιστοποιήθηκαν είναι:

  1. Το Κέντρο Αίματος και όλα τα τμήματα του (ανοσοαιματολογίας, πρόληψης μεσογειακής αναιμίας, ιολογικού ελέγχου ασθενών και μονάδων, ελέγχου πήξης και αιμόστασης)
  2. Όλα τα τμήματα της Διοικητικής υπηρεσίας (Τμήμα Κίνησης ασθενών, Τμήμα Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Τμήμα Προμηθειών και Διαχειρίσεις, Λογιστήριο, Μισθοδοσία, τμήμα Γραμματείας, Ολοήμερη λειτουργία),
  3. Το Φαρμακείο,
  4. Όλα τα Τμήματα της Τεχνικής υπηρεσίας (Τεχνικό τμήμα και τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας),
  5. Το Αυτοτελές τμήμα Πληροφορικής,
  6. Το Γραφείο Ποιότητας,
  7. Το Γραφείο Προστασίας δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας,

ενώ επαναπιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο για δεύτερη συνεχόμενη τριετία το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαριστεί θερμά το γραφείο Ποιότητας, τους υπεύθυνους ποιότητας των τμημάτων και όλο το προσωπικό για την ενεργή συμμετοχή του, ενώ βασικός στόχος παραμένει η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com