Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Παγκρήτια Νοσηλευτική Διημερίδα ΕΝΕ 2020

Το 5ο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την αιγίδα της 7ης Υ.ΠΕ. διοργανώνει Παγκρήτια Νοσηλευτική Διημερίδα με αφορμή το Παγκόσμιο Έτος Νοσηλευτικής 2020. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3/4 και το Σάββατο 4 /4 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου και απευθύνεται σε όλους τους Νοσηλευτές, φοιτητές Νοσηλευτικής και λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα διεξαχθούν Διαλέξεις, Στρογγυλές Τράπεζες, Ελεύθερες Ανακοινώσεις και Κλινικά Φροντιστήρια για την επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε θέματα αιχμής. 
Έναρξη υποβολής εργασιών: 27 Ιανουαρίου 2020
Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργασιών: 29 Φεβρουαρίου 2020
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 9 Μαρτίου 2020
Για προφορική παρουσίαση θα γίνουν δεκτές μόνο ερευνητικές εργασίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μέχρι έξι (6) συγγραφείς.
Διάρκεια παρουσίασης ελεύθερης ανακοίνωσης: Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης.
Ανασκοπήσεις θα γίνουν δεκτές μόνο για αναρτημένη παρουσίαση (poster) στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μέχρι τρεις (3) συγγραφείς. Το μέγεθος του πόστερ θα ανακοινωθεί σε επόμενο
χρόνο.
Φέτος θα γίνουν επίσης δεκτές υποβολές για Στρογγυλές Τράπεζες και Διαλέξεις. Τον συντονισμό των Στρογγυλών Τραπεζών και των Διαλέξεων θα καθορίσει το Δ.Σ. και η Επιστημονική Επιτροπή.
Οι Στρογγυλές Τράπεζες θα πρέπει να αποτελούνται από τρεις ή τέσσερις ομιλίες συναφούς θεματικού περιεχομένου υπό κοινό ενιαίο
τίτλο. Η διάρκειά τους θα είναι 1 ώρα.
Οι Διαλέξεις θα έχουν διάρκεια μισής ώρας.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.enekritis.gr.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com