Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Έπειτα από τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Άνω των Ορίων Διαγωνισμό που διενεργήθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ -ΠΑΝΑΝΕΙΟ», στα πλαίσια της εφαρμογής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και SIEMENS, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του νέου Ψηφιακού Τηλεχειριζόμενου Ακτινοσκοπικού -Συγκροτήματος. Η συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας περιλαμβάνει επίσης και την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών.

Το νέο Ακτινοσκοπικό – Ακτινολογικό Μηχάνημα, με γεννήτρια πολυκορυφών σύγχρονης τεχνολογίας, μονάδα ακτίνων Χ με ακτινολογική λυχνία, τηλεχειριζόμενη κατακλινόμενη ακτινοδιαγνωστική τράπεζα, ψηφιακό σύστημα με ανιχνευτική διάταξη flat panel, επιπλέον 2 φορητούς ψηφιακούς ανιχνευτές και σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας και διάγνωσης.

Το νέο μηχάνημα προσφέρει εξετάσεις όπως: ακτινογραφία, ακτινοσκόπηση, τομογραφία, τομοσύνθεση, μυελογραφία, πεπτική οδό, οισοφαγογράφημα, αγγειακές εφαρμογές κ.α. για ενήλικες παιδιά και νεογνά (με βάρος περίπου 1.5 κιλό) . Το μηχάνημα υποστηρίζει πλήρεις αυτοματοποιημένες και προγραμματισμένες κινήσεις, παρέχοντας έτσι την ασφαλέστερη και ακριβέστερη εκτέλεση μοναδικών προβολών (lateral decubitus, combined oblique at an angle), ακόμη και σε πολυτραυματίες, ηλικιωμένους ασθενείς ή ασθενείς με περιορισμένη κινητικότητα: πλευρικές προβολές, εγκάρσιες πλάγιες προβολές, συνδυασμένες πλάγιες, ειδικές προβολές, προβολές σε άμεση επαφή με ανιχνευτή, εξετάσεις άνω και κάτω άκρων, εξετάσεις θώρακα και στήλης, AP, πλευρικές, ειδικές προβολές σε φορείο.

Το νοσοκομείο μας είναι το πρώτο και το μοναδικό στο οποίο έχει εγκατασταθεί μηχάνημα με τέτοιες μοναδικές δυνατότητες λήψης, προσφέροντας στους ασθενείς του πολύ υψηλού επιπέδου περίθαλψη.

Πραγματοποιήθηκε η απαιτούμενη εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό του τμήματος, η ενημέρωση  στους Μηχανικούς της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ενώ παράλληλα  ακολούθησε η ενσωμάτωση του στο Κτηματολόγιο του Νοσοκομείου.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com