Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προηγμένο αναισθησιολογικό σύστημα κορυφαίας ακρίβειας και υψηλής απόδοσης με μεγάλη εισπνευστική ροή (τεχνολογίας τουρμπίνας).

Διαθέτει όλους τους συμβατικούς τρόπους αερισμού καθώς και προηγμένους (Autoflow, dual mode – συνδυασμός όγκου και πίεσης) με σύστημα με δύο εξαερωτήρες. Μόνιτορ καρδιολογικών/αιμοδυναμικών παραμέτρων. Επίσης διαθέτει έλεγχο της μυοχάλασης (Νευρομυίκού αποκλεισμού) με σύστημα νευροδιέγερσης, το οποίο επικοινωνεί και προβάλει τις μετρήσεις του στο σύστημα μόνιτορ παρακολούθησης αιμοδυναμικών παραμέτρων. Διαθέτει σύστημα απαγωγής αερίων (scavenging system) αποτελούμενο από δοχείο συλλογής αναισθητικών αερίων με ενσωματωμένο δείκτη της απορροφητικής ικανότητας της απαγωγής της αίθουσας.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com